Ολοκληρωμένο Λογισμικό Διαχείρισης Φυσικοθεραπευτηρίου
Physio Cloud Software

Το Physio Cloud Software, είναι ένα Ολοκληρωμένο Λογισμικό Διαχείρισης Φυσικοθεραπευτηρίου το οποίο συμπεριλαμβάνει CRM, ραντεβού, ασκήσεις, φύλλα ροής, αξιολογήσεις, λογιστική, ιατρικό ιστορικό, αξιολόγηση και σύστημα διαχείρισης ασθενών.


Λογιστικά

Το Physio Cloud Software παρέχει μια πλήρως λεπτομερή ενότητα αναφοράς λογιστικής και διαχείρισης που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των χρημάτων που ρέουν μέσα και έξω από την επιχείρηση. Οι αποδείξεις εκδίδονται και ακυρώνονται εύκολα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης επισκέψεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόδειξη, για επισκέψεις σε εκκρεμότητα πληρωμής και αν υπάρχουν επισκέψεις χωρίς χρέωση για συγκεκριμένους ασθενείς και ακόμη περισσότερους. Η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα οποιασδήποτε επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών φυσιοθεραπείας.

Το Physio Cloud Software προσφέρει ένα ολοκληρωμένο Λογιστικό Σύστημα που απλοποιεί τη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών και παρέχει λεπτομερείς δυνατότητες αναφοράς. Το λογιστικό σύστημα της Physio Cloud Software παρέχει μια πλήρως λεπτομερή ενότητα για τη διαχείριση της ροής χρημάτων εντός της επιχείρησης. Με εύχρηστες λειτουργίες και φιλική προς το χρήστη διεπαφή, οι φυσιοθεραπευτές μπορούν να χειρίζονται αβίαστα οικονομικές συναλλαγές, όπως η έκδοση και η ακύρωση αποδείξεων. Το σύστημα απλοποιεί τη διαδικασία, ελαχιστοποιώντας τον διοικητικό φόρτο και επιτρέποντας στους επαγγελματίες να επικεντρωθούν στην παροχή εξαιρετικής φροντίδας στους ασθενείς τους. Οι φυσιοθεραπευτές μπορούν να εκδίδουν και να διαχειρίζονται αποδείξεις απρόσκοπτα, διατηρώντας ακριβή αρχεία όλων των χρηματικών συναλλαγών στο ιατρείο τους.

Το Λογιστικό Σύστημα περιλαμβάνει λειτουργίες παρακολούθησης επισκέψεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόδειξη, επισκέψεων σε εκκρεμότητα πληρωμής και επισκέψεων χωρίς χρέωση για συγκεκριμένους ασθενείς. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους επαγγελματίες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται εύκολα τις επισκέψεις ασθενών και τις σχετικές πληρωμές. Με μια σαφή επισκόπηση των εκκρεμών πληρωμών και των μη αμειβόμενων επισκέψεων, οι φυσιοθεραπευτές μπορούν να εξορθολογίσουν τη διαδικασία συλλογής εσόδων τους και να διατηρούν ακριβή οικονομικά αρχεία.

Το σύστημα προσφέρει επίσης ισχυρές δυνατότητες αναφοράς για ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική υγεία του ιατρείου. Το Physio Cloud Software δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των οικονομικών δεδομένων. Το Λογιστικό Σύστημα τηρεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για την προστασία των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων, το λογισμικό ενσταλάζει εμπιστοσύνη στους φυσιοθεραπευτές και στους ασθενείς, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για οικονομικές συναλλαγές.

Το Λογιστικό Σύστημα στο Physio Cloud Software δίνει στους φυσιοθεραπευτές τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις οικονομικές τους λειτουργίες, να εξορθολογίζουν τη διαχείριση αποδείξεων, να παρακολουθούν επισκέψεις και πληρωμές και να δημιουργούν ολοκληρωμένες οικονομικές αναφορές. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Accounting System του Physio Cloud Software, οι φυσιοθεραπευτές μπορούν να επικεντρωθούν στην παροχή εξαιρετικής φροντίδας διασφαλίζοντας παράλληλα χρηστή οικονομική διαχείριση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της πρακτικής τους. Συμπερασματικά, το λογιστικό σύστημα της Physio Cloud Software φέρνει επανάσταση στην οικονομική διαχείριση στο πλαίσιο των πρακτικών φυσικοθεραπείας.

Με τις διαισθητικές δυνατότητες και τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή, οι επαγγελματίες μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά τις οικονομικές συναλλαγές, να εκδίδουν και να ακυρώνουν αποδείξεις και να παρακολουθούν επισκέψεις και πληρωμές. Οι ολοκληρωμένες δυνατότητες αναφοράς του συστήματος παρέχουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία του ιατρείου, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Λογιστικά

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ?

ΜΗΝΙΑΙΟ

€35

το μήνα

(10% Discount)

Απεριόριστοι Ασθενείς
Απεριόριστοι Χρήστες
Σύστημα CRM
Σύστημα Ραντεβού
Διαχείριση Αναφορών Συμβάντων
Διαχείριση Φύλλων Ροής
Διαχείριση Εκθέσεων Αξιολόγησης
Διαχείριση Ασκήσεων και Ασκησιολόγια
Διαχείριση Λογιστικών
Σύστημα Ειδοποιήσεων SMS και Email

ΧΡΟΝΙΑΙΟ

€385

το χρόνο

(Εξοικονομήστε 1 μήνα!)

Απεριόριστοι Ασθενείς
Απεριόριστοι Χρήστες
Σύστημα CRM
Σύστημα Ραντεβού
Διαχείριση Αναφορών Συμβάντων
Διαχείριση Φύλλων Ροής
Διαχείριση Εκθέσεων Αξιολόγησης
Διαχείριση Λογιστικών
Διαχείριση Ασκήσεων και Ασκησιολόγια
Σύστημα Ειδοποιήσεων SMS και Email

ΑΝΑΦΟΡΕΣ